Place sticky footer content here.

Algeracorridor

Grote Kruising

De grote kruising C.G. Roosweg, Nieuwe Tiendweg, Industrieweg in Krimpen aan den IJssel moet worden gereconstrueerd. De reconstructie staat gepland voor 2021. Op dit moment vindt een verkeerstechnische studie over de nieuwe inrichting van de kruising plaats. Zodra hierover beslissingen kunnen worden genomen zal de gemeente hieraan publiciteit geven. Via deze pagina zal dit platform eventuele aanvullende informatie geven.

September – december 2018: Verleggen kabels en leidingen

Dit jaar zet men al een eerste stap in de voorbereiding van de reconstructie door het verleggen van kabels en leidingen onder en nabij de grote kruising. De werkzaamheden zijn reeds gestart en duren tot het eind van dit jaar.
Natuurlijk brengen deze werkzaamheden overlast voor al het verkeer met zich mee. Om het (fiets)verkeer in goede banen te leiden is een plan gemaakt voor een juiste omleiding. Zie het kopje documenten voor de omleidingsroute.

Omleidingsroute

Uitgangspunt voor al het verkeer, maar vooral ook voor fietsers en voetgangers, is een verkeersveilige route over de Treviso en Rotterdamseweg.
Daarom:

  • wordt de Rotterdamsweg ter hoogte van Sierra Nova afgesloten voor doorgaand verkeer;
  • wordt de Oude Tiendweg tussen nr 13 en Sierra Nova afgesloten voor doorgaand verkeer;
  • worden de doorsteken tussen Industrieweg en Oude Tiendweg afgesloten voor (auto)verkeer. Uitsluitend bestemmingsverkeer (bewoners en bezoekers van Rotterdamsweg 60-64 en Oude Tiendweg 13-99) kan hier gebruik van blijven maken;
  • wordt het fietspad nabij Sierra Nova over de Industrieweg tussen Rotterdamseweg en Treviso afgesloten;
  • is voor fietsers en voetgangers de route Treviso – Oude Tiendweg, Oosterstraat en Blijdendijkstraat als tijdelijke omleidingsroute aangewezen;
  • wordt de (fiets)oversteek over de Industrieweg in deze route geoptimaliseerd;
  • wordt ter hoogte van deze oversteek op de Oude Tiendweg een verhoogd plateau aangelegd;
  • worden de verkeerslichten bij deze oversteek opnieuw afgesteld.

Verdere planning

In de projectplanning zijn de volgende stappen benoemd:

Oplevering rapport verkeerstechnische studie inrichting kruising2018
  
Verleggen kabels en leidingen2e helft 2018
  
Opstellen uitvoeringsplannajaar 2018
  
Besluitvorming door de gemeenteraadeind 2018
  
Bestek/tekeningen/vergunningen2019
  
Besluitvorming door de gemeenteraadeind 2019
  
Reconstructie grote kruising2021

Documenten


Ontwerp door: Taglounge